Obszar działań

Obszarem działań naszego przedsiębiorstwa s±:

  • przemysł zbożowo - młynarski
  • przemysł paszowy
  • przemysł tłuszczowy
  • przemysł cukrowniczy
  • przemysł koncentratów spożywczych
  • przemysł mleczarski
  • przemysł owocowo - warzywny
  • przemysł chemiczny
  • ochrona ¶rodowiska

A w szczególno¶ci projektowanie i wykonanie pod klucz obiektów takich jak:

Wszystkie obiekty s± projektowane i wykonywane zgodnie z wymogami i przepisami UNII EUROPEJSKIEJ.