Przemysł paszowy

Przemysł paszowy:

  • Wytwórnie pasz
  • Przyjęcie produktów sypkich transportem pneumatycznym
  • Linie granulacji
  • Linie dozowania i mieszania
  • Linie pakowania
  • Linie wydawania produktów luzem
  • Systemy aspiracji punktowej