Rozruch technologiczny i serwis

"EGRI-BUD" Sp. z o.o. dysponuje inżynierami specjalizuj±cymi się w rozruchach technologicznych, którzy we współpracy z użytkownikami zakładu przeprowadzaj± rozruch próbny i przekazuj± obiekt użytkownikowi po osi±gnięciu zakładanych parametrów technicznych. Podczas odbioru przeprowadzamy szkolenie załogi w zakresie wykonanych instalacji. ¦wiadczymy usługi serwisowe dla zrealizowanych instalacji: gwarancyjne, pogwarancyjne, serwis oprogramowania oraz dostawę czę¶ci zamiennych.