Rozruch technologiczny i serwis

"EGRI-BUD" Sp. z o.o. dysponuje inżynierami specjalizującymi się w rozruchach technologicznych, którzy we współpracy z użytkownikami zakładu przeprowadzają rozruch próbny i przekazują obiekt użytkownikowi po osiągnięciu zakładanych parametrów technicznych. Podczas odbioru przeprowadzamy szkolenie załogi w zakresie wykonanych instalacji. Oświadczymy usŁugi serwisowe dla zrealizowanych instalacji: gwarancyjne, pogwarancyjne, serwis oprogramowania oraz dostawy części zamiennych.