Przemysł tłuszczowy

Przemysł tłuszczowy:

  • Tłocznie z ekstrakcja
  • Głębokie tłoczenie
  • Odszlamianie
  • Magazynowanie
  • Bielenie
  • Tostowanie wraz z mokrymi łapaczami pyłków
  • Wielostopniowe linie destylacji miscelli
  • Linie odzysku rozpuszczalnika (absorbery i desorbery)