Postęp techniczny

Kadra inżynierska stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach, konferencjach, seminariach organizowanych przez jednostki naukowo-badawcze oraz producentów maszyn renomowanych firm. W oferowanych projektach proponujemy najnowocze¶niejsz± technologię bazuj±c na unikatowych własnych rozwi±zaniach oraz na rozwi±zaniach instytutów badawczych, z którymi współpracujemy.