Postęp techniczny

Kadra inżynierska stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach, konferencjach, seminariach organizowanych przez jednostki naukowo-badawcze oraz producentów maszyn renomowanych firm. W oferowanych projektach proponujemy najnowocześniejszą technologię bazując na unikatowych własnych rozwiązaniach oraz na rozwiązaniach instytutów badawczych, z którymi wspópracujemy.