Przemysł zbożowo-młynarski

Przemysł zbożowo-młynarski:

 • Magazyny i elewatory zbożowe
 • Młyny pszenne, żytnie i kombinowane
 • Młyny kukurydziane
 • Młyny makaronowe
 • Kaszarnie
 • Makaroniarnie
 • Mieszalnie mąk
 • Modernizacje zakładów
  • zwiększanie zdolności przemia�owej m�yn�w
  • zwiększanie wyciągów mąk jasnych
  • transport pneumatyczny młyna
  • aspiracja punktowa i centralna
  • transport pneumatyczny mąki
  • linie wydawania mąki luzem

Wybrane elementy linii technologicznych:

 • samochodowe kosze przyjęciowe
 • kolejowe kosze przyjęciowe
 • suszarnie zbożowe
 • preparacja kaszy manny
 • linie do paczkowania w torebki
 • linie do workowania